Czy wiesz, że twoja firma też może liczyć na wsparcie z funduszy europejskich Unii Europejskiej? Czy wiesz że możesz uzyskać dotacje unijne na dofinansowanie swojej działalności gospodarczej? Wystarczy przygotować dobry projekt. Fundusze europejskie pomogą twojej firmie rozwinąć skrzydła, jeśli masz obawy czy dasz radę samemu wszystko przygotować, skorzystaj z pomocy specjalistów Vaxla.

Zasady przygotowania projektu
Należy przedstawić:
• cel projektu,
• oczekiwany efekt i korzyści płynące z realizacji projektu,
• termin rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz czas trwania jego poszczególnych etapów,
• ścieżkę realizacji projektu,
• osoby zaangażowane w realizację projektu,
• koszt projektu,
• działania niezbędne do rozpoczęcia realizacji projektu,
• ograniczenia i zagrożenia dla realizacji projektu,
• analizę źródeł finansowania,
• analizę wymagań w stosunku do beneficjenta i projektu (czy kwalifikuje się do wsparcia),
• analizę kryteriów oceny technicznej i finansowej projektu.
Należy pamiętać:
• instytucja finansująca nie wyasygnuje środków, dopóki nie zobaczy spójnego, logicznego
i pełnego projektu,
• opracowanie projektu wymaga dużych nakładów czasu i pieniędzy,
• nie wszystkie projekty otrzymają wsparcie (niespełnienie kryteriów i procedur),
• projekt musi odnosić się do ściśle określonej grupy beneficjentów i odpowiadać na udokumentowane
potrzeby,
• projekt musi wynikać z celów statutowych i indywidualnej strategii beneficjenta,
• w projekcie należy dokładnie zaplanować harmonogram działań, kosztorys, system promocji,
monitoringu i oceny,
• koszty projektu muszą być wyliczone rzetelnie na podstawie rzeczywistych kosztów
z uwzględnieniem wszystkich nieoczekiwanych okoliczności.
Ważne:
Beneficjent zapewni trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku
MSP przez okres 3 lat od zakończenia projektu.

© 2012 Usługi Krawieckie Radom