Zagrożenia w pracy krawca, lub krawcowej.
 • W pracy krawca istnieje możliwość wystąpienia urazów mechanicznych (ukłucia, przeszycie palca, rany cięte) wynikających z nieuważnej obsługi maszyn do szycia, nożyc, igieł, szpilek oraz poparzeń gorącą powierzchnią maszyn prasowalniczych w czasie prasowania.
 • W pracy kuśnierza istnieje możliwość podrażnienia błon śluzowych, skóry rąk w wyniku narażenia na działanie substancji grzybobójczych i pyłów.
 • Praca krawca jest pracą wymagającą wykonywania czynności powtarzalnych, wykonywaną głównie w pozycji siedzącej. Może to powodować bóle pleców, ramion i rąk.
 • Stosowane przez krawców środki czyszczące i usztywniające mogą być przyczyną uczuleń.
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia
Czynniki mogące powodować wypadki
 • Ruchome elementy, ostre, wystające części maszyn do szycia – możliwość urazów w wyniku ukłucia, przebicia, przecięcia, przekłucia
 • Gorące powierzchnie maszyn prasowalniczych, zgrzewarek – możliwość poparzeń
 • Prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego
Czynniki fizyczne
 • Wibracje miejscowe – możliwość zespołu wibracyjnego
 • Nadmierny hałas w halach produkcyjnych, przy dużej ilości maszyn – możliwość uszkodzenia słuchu
 • Niedostateczne oświetlenie – możliwość wystąpienia objawów zmęczenia wzroku i chorób narządu wzroku
Czynniki chemiczne i pyły
 • Substancje toksyczne z tkanin naturalnych i syntetycznych oraz skór (garbniki, barwniki, kwas octowy, formaldehyd, kwas siarkowy, sole chromu) – możliwość chorób skóry
 • Pyły podczas krojenia surowców (tkanina, skóra, trawa morska, gąbka) – możliwość reakcji uczuleniowych
Czynniki biologiczne
 • Mole, pleśń w składowanych materiałach – możliwość reakcji uczuleniowych
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy
 • Średnio ciężka, manualna praca wykonywana w pozycji siedzącej lub stojącej, wykonywanie czynności powtarzalnych – możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
© 2012 Usługi Krawieckie Radom